Tarieven en Vergoedingen

Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd:

  • Kennismaking vrijblijvend / kosteloos
  • Intakegesprek (60 minuten): € 75,-
  • Spelobservatie sessie (45 minuten): € 75,-
  • Speltherapie sessie (45 minuten): € 75,-
  • Oudergesprek (45-60 minuten): € 75,-
  • Verslaglegging voor uzelf of derden (op aanvraag): € 75,-
  • Korte telefonische gesprekken worden niet in rekening gebracht

Vergoedingen

Zorgverzekeraar
Speltherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed door een aantal zorgverzekeraars. Speltherapie valt meestal onder alternatieve geneeswijze en/of psychologische zorg.  Het is raadzaam om eerst met de eigen zorgverzekeraar contact op te nemen betreffende vergoeding en voorwaarden. Voordat tot vergoeding wordt overgegaan moeten er wel vaak aan een aantal voorwaarden worden voldaan: De speltherapeut is gediplomeerd lid van de Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Sommige zorgverzekeraars stellen ook als aanvullende voorwaarde dat de speltherapeut ook aangesloten is bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).  Voor praktijk Chelys geldt: gediplomeerd lid van de NVVS, aangesloten bij de RBCZ en TCZ. Praktijk Chelys is onder andere door de volgende zorgverzekeraars aangewezen als erkende zorg aanbieder (t/m 31-12-2017): Achmea avéro, CZ, Univé (modules), VGZ, IZZ, Aevitae, Menzis. Delta Lloyd biedt een vrije zorgkeuze. Zorgverzekeraars stellen een maximale vergoeding per kalenderjaar per persoon incl. een maximale vergoeding per dag.  Afhankelijk van de aanvullende verzekering zijn de vergoedingen gemiddeld €200 tot maximaal €600 per kalenderjaar en tussen de €35  tot maximaal €50 per behandeling.

Persoonsgebonden budget
Kinderen met een persoonsgebonden budget kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten voor speltherapie vanuit dit budget vergoed krijgen. De zorgverlener moet geregistreerd en ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Praktijk Chelys staat ingeschreven in het SKJ. Het aanvragen van een persoonsgebonden budget verloopt via de ouder- en kindadviseur (gemeente Amsterdam). De ouder- en kindadviseur informeert u over de pgb en de regels. U vindt de ouder- en kinderadviseur op school en in de ouder- en kindteams in de wijk.

Sociale dienst
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie in sommige situaties terug vragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van Bijzondere bijstand. U kunt bij uw eigen gemeente informeren voor de huidige -en actuele afspraken.

Fondsen
Er bestaat een schadefonds voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Bureau slachtofferhulp kan assisteren bij een aanvraag.

Voorwaarden

Tijdens het intake gesprek krijgt u een behandelovereenkomst die beide partijen ondertekenen met de voorwaarden en afspraken van het behandeltraject. Mocht u verhinderd zijn dan worden er geen kosten in rekening gebracht als u dit tot uiterlijk 24 uur van te voren afzegt.