Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie en kan helpend zijn voor kinderen om (ingrijpende) levensgebeurtenissen te verwerken. Speltherapie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot 12 jaar en heeft als doel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Gebeurtenissen krijgen een plaats en het vertrouwen van het kind in eigen mogelijkheden wordt hersteld en vergroot. In spel kan een kind experimenteren met verschillend gedrag, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten krijgt en sociaal – emotionele problemen opgelost kunnen worden. Omdat een goede samenwerking met de ouders een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk. Na iedere 5 therapiesessies vindt er daarom een oudergesprek plaats waarin de voortgang van de therapie wordt besproken en er ruimte is voor vragen en overleg.

Opbouw:

  • Kennismakingsgesprek
  • Intake gesprek met ouders / verzorgers
  • Individueel speltherapietraject