Praktijk informatie

Locatie
Borgerstraat 52B
1053 PV Amsterdam

Codes praktijk
KVK Nummer: 63399547
AGB Code praktijk: 94062426
AGB Code zorgverlener: 94101438
Registratie nummer NVVS: L001947
RBCZ licentie nummer: 214108R

Beroepsvereniging
De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten (NVVS). Vóór toelating vindt er een zorgvuldige screening plaats door een deskundige toelatingscommissie.

Klachtenregeling
Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA-leden zich aan dienen te houden. De uitvoering van het klachtrecht is in handen gegeven aan een onafhankelijke klachtencommissie. De brochure “NVPA – Klachtrecht” kunt u gratis opvragen bij het secretariaat van het NVPA (via 0413-330680 of www.nvpa.org).