Ouder-kind speltherapie

Gezamenlijk spel kan de gehechtheidsrelatie bevorderen tussen ouder en kind. Net als individuele speltherapie kan ouder- kind speltherapie ook een bijdrage leveren aan het verwerken van trauma. Ouder- kindspeltherapie kan ingezet worden om de relatie tussen beide weer fijner te laten verlopen. Soms kan het gebeuren dat de relatie tussen ouder en kind verstoord raakt, bijvoorbeeld door een nare gebeurtenis of doordat de ouder en kind elkaar niet meer begrijpen. Binnen de ouder- kindspeltherapie doen ouder en kind onder begeleiding van de speltherapeut weer positieve ervaringen op in spel, waardoor de relatie hersteld en versterkt kan worden.

Opbouw:

  • Kennismaking
  • Intake gesprek
  • 2x individuele therapiesessies met het kind
  • Therapiesessies met ouder en kind