FAQ

  1. Heb je een verwijsbrief nodig voor speltherapie?

Speltherapie kan zonder verwijsbrief van de huisarts aangevraagd worden. De speltherapeut maakt een afspraak met u voor een eerste kennismaking om met u door te nemen of speltherapie geïndiceerd is voor uw kind.

  1. Wat is speltherapie?

Het spel in speltherapie wordt gebruikt als ingangsweg om bepaalde moeilijkheden bij het kind op een aangename en toegankelijke manier aan te pakken. Het doelbewuste spel wordt aangepast aan het niveau en de beleving van het kind. Binnen de speltherapie kan het kind op een veilige manier trauma’s een plaats geven, emoties uiten en experimenteren met nieuw gedrag.

  1. Is speltherapie geschikt voor alle kinderen?

Elk kind kan worden aangemeld voor speltherapie. Er vindt eerst een intake gesprek plaats. Na het intake gesprek zijn er twee spelobservaties waarin bekeken wordt of speltherapie passend is voor uw kind.

  1. Wordt speltherapie vergoed?

Speltherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit verschilt echter per zorgverzekeringsmaatschappij. Voor meer informatie over vergoedingen, zie het submenu ‘tarieven en vergoedingen.

  1. Hoe lang duurt speltherapie?

De duur van een speltherapeutisch traject hangt af van de hulpvraag en het tempo van het kind. Een traject kan verschillen van ongeveer acht tot ruim twintig therapiesessies. Elk kind is hierin verschillend. Na elke vijf therapiesessies is er een oudergesprek waarin uw een indicatie krijgt over het aantal therapiesessies dat nog nodig is.

  1. Hoe lang duurt een sessie?

Een therapiesessie duurt drie kwartier.

  1. Is er een wachtkamer waar ik kan wachten tijdens de therapie?

Er is in de praktijk een wachtruimte. U bent niet verplicht om aanwezig te blijven ten tijde van de therapie. In de naaste omgeving zijn veel winkels en horeca gelegenheden te vinden.