Diagnostiek spelobservatietraject bij Chelys

Spelobservatietraject ten behoeve van diagnostiek

Een kortdurend therapietraject met als doel observatie ten behoeve van diagnostiek aan de hand van semi- gestructureerde spelopdrachten. Een spelobservatietraject kan aangevraagd worden door behandelaars ter aanvulling op het bestaande diagnostiektraject.

Opbouw:

  • Kennismaking
  • 3 speltherapiesessies
  • Oudergesprek / evaluatie
  • Observatieverslag