CHELYS

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Middels spel helpt de therapeut het kind te veranderen. Het kind kan door het spelen gevoelens en gedachten uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan krijgen. Waarom therapie door middel van Spel?

  • Spel is vrij, actief, biedt plezier, is veilig.
  • Spel is een natuurlijke, kind-eigen vorm van expressie.
  • Therapie door middel van spel maakt verandering mogelijk.

*Op dit moment is het binnen de praktijk helaas niet mogelijk om nieuwe cliënten aan te nemen*

Wil je meer weten over
speltherapie en of dit geschikt is
voor jouw kind?

Contact